Rottesikring til tilløbs side af meterbrønde

Monteres i brønde på tilløbsledningen fra huset.

For at hindre rotter i, at få adgang til boligen gennem toilettet.
Kilen i top skal sikre, at rottesikringen sidder i spænd og presses ned mod bunden af røret.

Det er af stor vigtighed, at den rigtige størrelse rottesikring bruges i den tilsvarende rørstørrelse.
Ønsker man, at fastgøre rottesikringen yderligere kan dette gøres ved, at sætte en kæde fast i kilen, og fastgøre denne til kloakrøret.

Funktion.
Rottesikringen virker ved hjælp af det dobbelte klapsystem.
Når rotten løfter den forreste klap vil den bagerste låse, og rotten kan ikke passere.

Rottesikringen kan monteres med et fald på max. 10 grader.

VVS-NR HF Produktbetegnelse diameter længde
154362-110 1070 110mm PVC rør 103mm 90mm
154362-160 1071 160mm PVC rør 151mm 100mm
154362-200 1072 200mm PVC rør og 8″ betonrør 188mm 120mm
154361-110 1073 4″ Beton rør 99mm 90mm
154361-160 1074 6″ Beton rør 146mm 100mm

Brochure til udprintning kan hentes her

Monteringsvejledning kan hentes her

Tegning kan hentes her.